Ταξινόμηση

€ 130.000

1-6273320.jpg

Κωδ: 1-627

Πωλείται Οικόπεδο 72 τ.μ.

Πειραιάς

72 τ.μ. € 1.806 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-627 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 130.000

Περισσότερα

   24/11/2021

72 τ.μ. € 1.806 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-627 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   24/11/2021

  

€ 500.000

2-6364716.jpg

Κωδ: 2-636

Πωλείται Οικόπεδο 300 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

300 τ.μ. € 1.667 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-636 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 500.000

Περισσότερα

   04/11/2021

300 τ.μ. € 1.667 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-636 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   04/11/2021

  

€ 1.500.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 11-613

Πωλείται Οικόπεδο 735 τ.μ.

Αττική

735 τ.μ. € 2.041 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 11-613 - Αττική Πλατεία Αττικής ...

  


€ 1.500.000

Περισσότερα

   04/11/2021

735 τ.μ. € 2.041 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 11-613 - Αττική Πλατεία Αττικής ...

Περισσότερα

   04/11/2021

  

€ 800.000

1-6305891.jpg

157 τ.μ. € 5.096 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-630 - Κέντρο Ακαδημία ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 800.000

Περισσότερα

   29/10/2021

157 τ.μ. € 5.096 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-630 - Κέντρο Ακαδημία ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   29/10/2021

  

€ 800.000

2-6246610.jpg

Κωδ: 2-624

Πωλείται Οικόπεδο 407 τ.μ.

Πειραιάς

407 τ.μ. € 1.966 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-624 - Πειραιάς Λιμάνι Άγιος Δι ...

  


€ 800.000

Περισσότερα

   26/10/2021

407 τ.μ. € 1.966 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-624 - Πειραιάς Λιμάνι Άγιος Δι ...

Περισσότερα

   26/10/2021

  

€ 30.000

1-370295.jpg

Κωδ: 1-370

Πωλείται Οικόπεδο 102 τ.μ.

Χαλκίδα

102 τ.μ. € 294 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-370 - Χαλκίδα Πλάτωμα ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 30.000

Περισσότερα

   15/10/2021

102 τ.μ. € 294 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-370 - Χαλκίδα Πλάτωμα ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   15/10/2021

  

€ 750.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 2-214

Πωλείται Οικόπεδο 160 τ.μ.

Πειραιάς

160 τ.μ. € 4.688 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-214 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 750.000

Περισσότερα

   12/10/2021

160 τ.μ. € 4.688 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-214 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   12/10/2021

  

€ 1.000.000

2-6087684.jpg

Κωδ: 2-608

Πωλείται Οικόπεδο 793 τ.μ.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

793 τ.μ. € 1.261 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-608 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης Κέν ...

  


€ 1.000.000

Περισσότερα

   12/10/2021

793 τ.μ. € 1.261 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-608 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης Κέν ...

Περισσότερα

   12/10/2021

  

€ 3.900.000

2-6044834.jpg

Κωδ: 2-604

Πωλείται Οικόπεδο 10000 τ.μ.

Ταύρος Πέτρου Ράλλη

10000 τ.μ. € 390 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-604 - Ταύρος Πέτρου Ράλλη ΠΩΛ ...

  


€ 3.900.000

Περισσότερα

   07/10/2021

10000 τ.μ. € 390 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-604 - Ταύρος Πέτρου Ράλλη ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   07/10/2021

  

€ 1.400.000

1-605897.jpg

Κωδ: 1-605

Πωλείται Οικόπεδο 2000 τ.μ.

Ταύρος Πέτρου Ράλλη

2000 τ.μ. € 700 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-605 - Ταύρος Πέτρου Ράλλη ΠΩΛ ...

  


€ 1.400.000

Περισσότερα

   07/10/2021

2000 τ.μ. € 700 / τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-605 - Ταύρος Πέτρου Ράλλη ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   07/10/2021

  


  • 1