Ταξινόμηση

€ 400.000

1-2157965.jpg

Κωδ: 1-215

Πωλείται Κατάστημα 390 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.026 / τ.μ. 390 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-215 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 400.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 1.026 / τ.μ. 390 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-215 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 700.000

1-4149593.jpg

Κωδ: 1-414

Πωλείται Γραφείο 370 τ.μ.

Πειραιάς

5 Χώροι € 1.892 / τ.μ. 370 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-414 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 700.000

Περισσότερα

   02/04/2021

5 Χώροι € 1.892 / τ.μ. 370 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-414 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 1.200.000

2-2303674.jpg

€ 1.034 / τ.μ. 1160 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-230 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΠΩΛ ...

  


€ 1.200.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 1.034 / τ.μ. 1160 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-230 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 1.200.000

1-4407253.jpg

€ 387 / τ.μ. 3100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-440 - Ασπρόπυργος Αμμουδιές Π ...

  


€ 1.200.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 387 / τ.μ. 3100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-440 - Ασπρόπυργος Αμμουδιές Π ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 1.550.000

presentation_noimg.jpg

€ 1.550 / τ.μ. 1000 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-278 - Ταύρος Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

  


€ 1.550.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 1.550 / τ.μ. 1000 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-278 - Ταύρος Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 1.750.000

presentation_noimg.jpg

€ 2.734 / τ.μ. 640 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-185 - Πειραιάς Καστέλλα ΠΩΛΕΙ ...

  


€ 1.750.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 2.734 / τ.μ. 640 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-185 - Πειραιάς Καστέλλα ΠΩΛΕΙ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 3.480.000

presentation_noimg.jpg

€ 1.253 / τ.μ. 2777 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-276 - Ταύρος Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

  


€ 3.480.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 1.253 / τ.μ. 2777 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-276 - Ταύρος Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 15.000

presentation_noimg.jpg

€ 7 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-212 - Περιστέρι Άγιος Αντώνιος ...

  


€ 15.000

Περισσότερα

   01/04/2021

0 Χώροι € 7 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-212 - Περιστέρι Άγιος Αντώνιος ...

Περισσότερα

   01/04/2021

  

€ 13.000

presentation_noimg.jpg

€ 5 / τ.μ. 2777 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-277 - Ταύρος Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ...

  


€ 13.000

Περισσότερα

   01/04/2021

0 Χώροι € 5 / τ.μ. 2777 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-277 - Ταύρος Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ...

Περισσότερα

   01/04/2021

  

€ 6.000

1-4392572.jpg

€ 7 / τ.μ. 840 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-439 - Ασπρόπυργος Αμμουδιές Ε ...

  


€ 6.000

Περισσότερα

   01/04/2021

0 Χώροι € 7 / τ.μ. 840 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-439 - Ασπρόπυργος Αμμουδιές Ε ...

Περισσότερα

   01/04/2021

  


  • 9