Ταξινόμηση

€ 40.000

1-263646.jpg

Κωδ: 1-263

Πωλείται Κατάστημα 30 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.333 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-263 - Πειραιάς Ταμπούρια ΠΩΛΕ ...

  


€ 40.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 1.333 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-263 - Πειραιάς Ταμπούρια ΠΩΛΕ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 65.000

presentation_noimg.jpg

€ 722 / τ.μ. 90 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-90 - Κέντρο Ακαδημία ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

  


€ 65.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 722 / τ.μ. 90 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-90 - Κέντρο Ακαδημία ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 70.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 1-129

Πωλείται Επιχείρηση 194 τ.μ.

Πειραιάς

€ 361 / τ.μ. 194 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-129 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 70.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 361 / τ.μ. 194 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-129 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 105.000

1-220866.jpg

Κωδ: 1-220

Πωλείται Αποθήκη 312 τ.μ.

Πειραιάς

€ 337 / τ.μ. 312 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-220 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΠΩΛ ...

  


€ 105.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 337 / τ.μ. 312 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-220 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 110.000

1-4549050.jpg

Κωδ: 1-454

Πωλείται Αποθήκη 115 τ.μ.

Πειραιάς

€ 957 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-454 - Πειραιάς Καμίνια ΠΩΛΕΙΤ ...

  


€ 110.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 957 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-454 - Πειραιάς Καμίνια ΠΩΛΕΙΤ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 130.000

1-2229057.jpg

Κωδ: 1-222

Πωλείται Κατάστημα 140 τ.μ.

Πειραιάς

€ 929 / τ.μ. 140 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-222 - Πειραιάς Καλλίπολη ΠΩΛΕ ...

  


€ 130.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 929 / τ.μ. 140 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-222 - Πειραιάς Καλλίπολη ΠΩΛΕ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 180.000

2-179380.jpg

Κωδ: 2-17

Πωλείται Γραφείο 124 τ.μ.

Πειραιάς

2 Χώροι € 1.452 / τ.μ. 124 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-17 - Πειραιάς Χατζηκυριάκειο Λ ...

  


€ 180.000

Περισσότερα

   02/04/2021

2 Χώροι € 1.452 / τ.μ. 124 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-17 - Πειραιάς Χατζηκυριάκειο Λ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 230.000

1-1757052.jpg

Κωδ: 1-175

Πωλείται Γραφείο 295 τ.μ.

Πειραιάς

€ 780 / τ.μ. 295 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-175 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 230.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 780 / τ.μ. 295 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-175 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 267.000

2-4511380.jpg

Κωδ: 2-451

Πωλείται Αποθήκη 267 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.000 / τ.μ. 267 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-451 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 267.000

Περισσότερα

   02/04/2021

0 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 267 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-451 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  

€ 300.000

1-4038847.jpg

Κωδ: 1-403

Πωλείται Γραφείο 230 τ.μ.

Πειραιάς

5 Χώροι € 1.304 / τ.μ. 230 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-403 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 300.000

Περισσότερα

   02/04/2021

5 Χώροι € 1.304 / τ.μ. 230 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-403 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   02/04/2021

  


  • 8