Ταξινόμηση

1.200 € 1.000

2-3082980.jpg

Κωδ: 2-308

Ενοικιάζεται Κατάστημα 45 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 22 / τ.μ. 45 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-308 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  

1.200
€ 1.000

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 22 / τ.μ. 45 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-308 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.600

2-3099313.jpg

Κωδ: 2-309

Ενοικιάζεται Κατάστημα 28 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

2 Χώροι € 57 / τ.μ. 28 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-309 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 1.600

Περισσότερα

   18/03/2022

2 Χώροι € 57 / τ.μ. 28 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-309 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 650

2-5561097.jpg

Κωδ: 2-556

Ενοικιάζεται Γραφείο 100 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

5 Χώροι € 7 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-556 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 650

Περισσότερα

   18/03/2022

5 Χώροι € 7 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-556 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

2.000 € 1.500

2-559933.jpg

Κωδ: 2-559

Ενοικιάζεται Γραφείο 480 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 3 / τ.μ. 480 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-559 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

  

2.000
€ 1.500

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 480 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-559 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 380

2-5888023.jpg

Κωδ: 2-588

Ενοικιάζεται Κατάστημα 26 τ.μ.

Πειραιάς Αγία Σοφία

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-588 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΕΝΟ ...

  


€ 380

Περισσότερα

   18/03/2022

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-588 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.209

2-6125132.jpg

Κωδ: 2-612

Ενοικιάζεται Γραφείο 110 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

4 Χώροι € 11 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-612 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 1.209

Περισσότερα

   18/03/2022

4 Χώροι € 11 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-612 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.000

2-6164594.jpg

Κωδ: 2-616

Ενοικιάζεται Γραφείο 160 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

5 Χώροι € 6 / τ.μ. 160 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-616 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 1.000

Περισσότερα

   18/03/2022

5 Χώροι € 6 / τ.μ. 160 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-616 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 90.000

2-6649067.jpg

Κωδ: 2-664

Πωλείται Γραφείο 85 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

4 Χώροι € 1.059 / τ.μ. 85 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-664 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 90.000

Περισσότερα

   18/03/2022

4 Χώροι € 1.059 / τ.μ. 85 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-664 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 5.400

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 1-742

Ενοικιάζεται Κατάστημα 95 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 57 / τ.μ. 95 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-742 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 5.400

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 57 / τ.μ. 95 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-742 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 18.000

1-7398396.jpg

Κωδ: 1-740

Πωλείται Γραφείο 20 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 900 / τ.μ. 20 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-739 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 18.000

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 900 / τ.μ. 20 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-739 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  


  • 8