Ταξινόμηση

€ 20.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 14-876

Πωλείται Γραφείο 18 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 1.111 / τ.μ. 18 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-876 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 20.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 1.111 / τ.μ. 18 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-876 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 2.000

1-9018200.jpg

Κωδ: 1-901

Ενοικιάζεται Αποθήκη 950 τ.μ.

Ασπρόπυργος

€ 2 / τ.μ. 950 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-901 - Ασπρόπυργος Μαυρηνόρα Ε ...

  


€ 2.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 2 / τ.μ. 950 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-901 - Ασπρόπυργος Μαυρηνόρα Ε ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 1.500.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 14-910

Πωλείται Κτίριο Επαγγελματικό 1200 τ.μ.

Καλλιθέα Χαροκόπου

€ 1.250 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-910 - Καλλιθέα Χαροκόπου ΠΩΛ ...

  


€ 1.500.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 1.250 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-910 - Καλλιθέα Χαροκόπου ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 1.100.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 14-911

Πωλείται Κτίριο Επαγγελματικό 854 τ.μ.

Καλλιθέα Κέντρο

€ 1.288 / τ.μ. 854 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-911 - Καλλιθέα Κέντρο ΠΩΛΕΙΤ ...

  


€ 1.100.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 1.288 / τ.μ. 854 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-911 - Καλλιθέα Κέντρο ΠΩΛΕΙΤ ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 900.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 14-912

Πωλείται Κτίριο Επαγγελματικό 1670 τ.μ.

Καλλιθέα Κέντρο

€ 539 / τ.μ. 1670 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-912 - Καλλιθέα Κέντρο ΠΩΛΕΙΤ ...

  


€ 900.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 539 / τ.μ. 1670 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-912 - Καλλιθέα Κέντρο ΠΩΛΕΙΤ ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 200.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 14-927

Πωλείται Αποθήκη 170 τ.μ.

Πειραιάς Μανιάτικα

€ 1.176 / τ.μ. 170 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-927 - Πειραιάς Μανιάτικα ΠΩΛ ...

  


€ 200.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 1.176 / τ.μ. 170 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-927 - Πειραιάς Μανιάτικα ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 250.000

14-928288.jpg

Κωδ: 14-928

Πωλείται Αποθήκη 223 τ.μ.

Μοσχάτο Κέντρο

€ 1.121 / τ.μ. 223 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-928 - Μοσχάτο Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 250.000

Περισσότερα

   09/08/2022

0 Χώροι € 1.121 / τ.μ. 223 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 14-928 - Μοσχάτο Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   09/08/2022

  

€ 15.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 1-212

Ενοικιάζεται Κτίριο Επαγγελματικό 2200 τ.μ.

Περιστέρι Άγιος Αντώνιος

€ 7 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-212 - Περιστέρι Άγιος Αντώνιος ...

  


€ 15.000

Περισσότερα

   05/08/2022

0 Χώροι € 7 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-212 - Περιστέρι Άγιος Αντώνιος ...

Περισσότερα

   05/08/2022

  

€ 4.480.000

presentation_noimg.jpg

€ 1.613 / τ.μ. 2777 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-276 - Ταύρος Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

  


€ 4.480.000

Περισσότερα

   05/08/2022

0 Χώροι € 1.613 / τ.μ. 2777 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-276 - Ταύρος Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

Περισσότερα

   05/08/2022

  

€ 1.000

2-3075245.jpg

Κωδ: 2-307

Ενοικιάζεται Βιομηχανικός Χώρος 252 τ.μ.

Πέραμα Ναυπηγεία

€ 4 / τ.μ. 252 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-307 - Πέραμα Ναυπηγεία ΕΝΟΙΚΙ ...

  


€ 1.000

Περισσότερα

   29/07/2022

0 Χώροι € 4 / τ.μ. 252 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-307 - Πέραμα Ναυπηγεία ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   29/07/2022

  


  • 3