Ταξινόμηση

€ 650.000

1-666473.jpg

Κωδ: 1-666

Πωλείται Κατάστημα 445 τ.μ.

Κορυδαλλός

€ 1.461 / τ.μ. 445 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-666 - Κορυδαλλός Πλατεία Ελευ ...

  


€ 650.000

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 1.461 / τ.μ. 445 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-666 - Κορυδαλλός Πλατεία Ελευ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.300.000

1-5755208.jpg

Κωδ: 1-576

Πωλείται Αποθήκη 2500 τ.μ.

Μάνδρα Κέντρο

1 Χώροι € 520 / τ.μ. 2500 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-575 - ΒΙΠΕ Μάνδρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

  


€ 1.300.000

Περισσότερα

   18/03/2022

1 Χώροι € 520 / τ.μ. 2500 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-575 - ΒΙΠΕ Μάνδρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.050.000

1-5512643.jpg

Κωδ: 1-551

Πωλείται Κτίριο Επαγγελματικό 700 τ.μ.

Πειραιάς Πασαλιμάνι

8 Χώροι € 1.500 / τ.μ. 700 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-551 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΠΩΛ ...

  


€ 1.050.000

Περισσότερα

   18/03/2022

8 Χώροι € 1.500 / τ.μ. 700 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-551 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 3.800

2-3123562.jpg

Κωδ: 2-312

Ενοικιάζεται Κτίριο Επαγγελματικό 600 τ.μ.

Πειραιάς Αγία Σοφία

€ 6 / τ.μ. 600 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-312 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΕΝΟ ...

  


€ 3.800

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 6 / τ.μ. 600 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-312 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

1.200 € 1.000

2-3082980.jpg

Κωδ: 2-308

Ενοικιάζεται Κατάστημα 45 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 22 / τ.μ. 45 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-308 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  

1.200
€ 1.000

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 22 / τ.μ. 45 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-308 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.600

2-3099313.jpg

Κωδ: 2-309

Ενοικιάζεται Κατάστημα 28 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

2 Χώροι € 57 / τ.μ. 28 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-309 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 1.600

Περισσότερα

   18/03/2022

2 Χώροι € 57 / τ.μ. 28 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-309 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 650

2-5561097.jpg

Κωδ: 2-556

Ενοικιάζεται Γραφείο 100 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

5 Χώροι € 7 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-556 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 650

Περισσότερα

   18/03/2022

5 Χώροι € 7 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-556 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

2.000 € 1.500

2-559933.jpg

Κωδ: 2-559

Ενοικιάζεται Γραφείο 480 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 3 / τ.μ. 480 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-559 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

  

2.000
€ 1.500

Περισσότερα

   18/03/2022

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 480 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-559 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 380

2-5888023.jpg

Κωδ: 2-588

Ενοικιάζεται Κατάστημα 26 τ.μ.

Πειραιάς Αγία Σοφία

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-588 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΕΝΟ ...

  


€ 380

Περισσότερα

   18/03/2022

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-588 - Πειραιάς Αγία Σοφία ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  

€ 1.209

2-6125132.jpg

Κωδ: 2-612

Ενοικιάζεται Γραφείο 110 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

4 Χώροι € 11 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-612 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 1.209

Περισσότερα

   18/03/2022

4 Χώροι € 11 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-612 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   18/03/2022

  


  • 10