Ταξινόμηση

€ 1.200

2-9716726.jpg

€ 9 / τ.μ. 130 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-971 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 1.200

Περισσότερα

   28/09/2022

0 Χώροι € 9 / τ.μ. 130 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-971 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   28/09/2022

  

€ 650

2-9732615.jpg

€ 6 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-973 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 650

Περισσότερα

   28/09/2022

0 Χώροι € 6 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-973 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   28/09/2022

  

€ 160.000

2-9724142.jpg

Κωδ: 2-972

Πωλείται Γραφείο 110 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.455 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-972 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 160.000

Περισσότερα

   28/09/2022

0 Χώροι € 1.455 / τ.μ. 110 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-972 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   28/09/2022

  

€ 1.050.000

15-9646420.jpg

Κωδ: 15-964

Πωλείται Γραφείο 680 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.544 / τ.μ. 680 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 15-964 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤ ...

  


€ 1.050.000

Περισσότερα

   23/09/2022

0 Χώροι € 1.544 / τ.μ. 680 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 15-964 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤ ...

Περισσότερα

   23/09/2022

  

€ 4.400

15-9663996.jpg

Κωδ: 15-966

Ενοικιάζεται Γραφείο 701 τ.μ.

Πειραιάς

€ 6 / τ.μ. 701 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 15-966 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙ ...

  


€ 4.400

Περισσότερα

   23/09/2022

0 Χώροι € 6 / τ.μ. 701 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 15-966 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   23/09/2022

  

€ 840.000

15-9652517.jpg

Κωδ: 15-965

Πωλείται Γραφείο 701 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.198 / τ.μ. 701 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 15-965 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤ ...

  


€ 840.000

Περισσότερα

   23/09/2022

0 Χώροι € 1.198 / τ.μ. 701 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 15-965 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤ ...

Περισσότερα

   23/09/2022

  

€ 398.000

1-7661328.jpg

Κωδ: 1-766

Πωλείται Κατάστημα 150 τ.μ.

Αργυρούπολη

3 Χώροι € 2.653 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-766 - Αργυρούπολη Κέντρο ΠΩΛΕ ...

  


€ 398.000

Περισσότερα

   19/09/2022

3 Χώροι € 2.653 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-766 - Αργυρούπολη Κέντρο ΠΩΛΕ ...

Περισσότερα

   19/09/2022

  

40.000 € 15.000

1-9412354.jpg

Κωδ: 1-941

Πωλείται Επιχείρηση 44 τ.μ.

Πειραιάς

2 Χώροι € 341 / τ.μ. 44 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-941 - ΠΏΛΗΣΗ επιχείρηση - καφ ...

  

40.000
€ 15.000

Περισσότερα

   16/09/2022

2 Χώροι € 341 / τ.μ. 44 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-941 - ΠΏΛΗΣΗ επιχείρηση - καφ ...

Περισσότερα

   16/09/2022

  

€ 49.900

1-2492722.jpg

Κωδ: 1-249

Πωλείται Γραφείο 45 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 1.109 / τ.μ. 45 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-249 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 49.900

Περισσότερα

   16/09/2022

0 Χώροι € 1.109 / τ.μ. 45 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-249 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   16/09/2022

  

€ 90.000

1-9533927.jpg

Κωδ: 1-953

Πωλείται Γραφείο 60 τ.μ.

Πειραιάς

2 Χώροι € 1.500 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-953 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 90.000

Περισσότερα

   14/09/2022

2 Χώροι € 1.500 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-953 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   14/09/2022

  


  • 1