Ταξινόμηση

€ 4.000

1-8188724.jpg

3 Χώροι € 10 / τ.μ. 410 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-818 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 4.000

Περισσότερα

   05/05/2022

3 Χώροι € 10 / τ.μ. 410 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-818 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   05/05/2022

  

€ 3.000

1-3584486.jpg

€ 8 / τ.μ. 400 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-358 - Πειραιάς Καμίνια ΕΝΟΙΚΙ ...

  


€ 3.000

Περισσότερα

   29/04/2022

0 Χώροι € 8 / τ.μ. 400 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-358 - Πειραιάς Καμίνια ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   29/04/2022

  

€ 3.500

1-4585861.jpg

€ 13 / τ.μ. 280 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-457 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΕΝΟ ...

  


€ 3.500

Περισσότερα

   27/04/2022

0 Χώροι € 13 / τ.μ. 280 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-457 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   27/04/2022

  

€ 1.200.000

1-4407253.jpg

€ 387 / τ.μ. 3100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-440 - Ασπρόπυργος Αμμουδιές Π ...

  


€ 1.200.000

Περισσότερα

   27/04/2022

0 Χώροι € 387 / τ.μ. 3100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-440 - Ασπρόπυργος Αμμουδιές Π ...

Περισσότερα

   27/04/2022

  

€ 400.000

1-2157965.jpg

Κωδ: 1-215

Πωλείται Κατάστημα 390 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.026 / τ.μ. 390 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-215 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 400.000

Περισσότερα

   27/04/2022

0 Χώροι € 1.026 / τ.μ. 390 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-215 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   27/04/2022

  

€ 2.700

1-2002067.jpg

€ 14 / τ.μ. 190 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-200 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

  


€ 2.700

Περισσότερα

   27/04/2022

0 Χώροι € 14 / τ.μ. 190 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-200 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

Περισσότερα

   27/04/2022

  

€ 3.900

2-8115897.jpg

€ 22 / τ.μ. 175 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-811 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 3.900

Περισσότερα

   20/04/2022

0 Χώροι € 22 / τ.μ. 175 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-811 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   20/04/2022

  

€ 4.000

1-8081017.jpg

2 Χώροι € 11 / τ.μ. 350 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-808 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

  


€ 4.000

Περισσότερα

   15/04/2022

2 Χώροι € 11 / τ.μ. 350 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-808 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙΑ ...

Περισσότερα

   15/04/2022

  

€ 47.000

1-6251433.jpg

Κωδ: 1-625

Πωλείται Γραφείο 50 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 940 / τ.μ. 50 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-625 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

  


€ 47.000

Περισσότερα

   13/04/2022

0 Χώροι € 940 / τ.μ. 50 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-625 - Πειραιάς Λιμάνι ΠΩΛΕΙΤΑ ...

Περισσότερα

   13/04/2022

  

€ 160.000

1-6676925.jpg

Κωδ: 1-667

Πωλείται Κατάστημα 330 τ.μ.

Πειραιάς Χατζηκυριάκειο

€ 485 / τ.μ. 330 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-667 - Πειραιάς Χατζηκυριάκειο ...

  


€ 160.000

Περισσότερα

   13/04/2022

0 Χώροι € 485 / τ.μ. 330 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-667 - Πειραιάς Χατζηκυριάκειο ...

Περισσότερα

   13/04/2022

  


  • 8