Ταξινόμηση

€ 880.000

1-8637993.jpg

Κωδ: 1-863

Πωλείται Γραφείο 535 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.645 / τ.μ. 535 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-863 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 880.000

Περισσότερα

   27/06/2022

0 Χώροι € 1.645 / τ.μ. 535 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-863 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   27/06/2022

  

€ 440.000

1-8635726.jpg

Κωδ: 1-864

Πωλείται Γραφείο 218 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 2.018 / τ.μ. 218 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-863 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 440.000

Περισσότερα

   24/06/2022

0 Χώροι € 2.018 / τ.μ. 218 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-863 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   24/06/2022

  

€ 180.000

1-4549050.jpg

Κωδ: 1-454

Πωλείται Αποθήκη 115 τ.μ.

Πειραιάς Καμίνια

€ 1.565 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-454 - Πειραιάς Καμίνια ΠΩΛΕΙΤ ...

  


€ 180.000

Περισσότερα

   21/06/2022

0 Χώροι € 1.565 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-454 - Πειραιάς Καμίνια ΠΩΛΕΙΤ ...

Περισσότερα

   21/06/2022

  

€ 50.000

1-8615953.jpg

Κωδ: 1-861

Πωλείται Επιχείρηση 40 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.250 / τ.μ. 40 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-861 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 50.000

Περισσότερα

   20/06/2022

0 Χώροι € 1.250 / τ.μ. 40 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-861 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   20/06/2022

  

€ 178.000

11-8401491.jpg

Κωδ: 11-840

Πωλείται Κατάστημα 39 τ.μ.

Αιγάλεω

€ 4.564 / τ.μ. 39 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 11-840 - Αιγάλεω Κάτω Αιγάλεω - ...

  


€ 178.000

Περισσότερα

   14/06/2022

0 Χώροι € 4.564 / τ.μ. 39 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 11-840 - Αιγάλεω Κάτω Αιγάλεω - ...

Περισσότερα

   14/06/2022

  

15.000 € 7.000

2-8286489.jpg

Κωδ: 2-828

Πωλείται Επιχείρηση 50 τ.μ.

Πειραιάς

2 Χώροι € 140 / τ.μ. 50 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-828 - Πειραιάς Χατζηκυριάκειο ...

  

15.000
€ 7.000

Περισσότερα

   09/06/2022

2 Χώροι € 140 / τ.μ. 50 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-828 - Πειραιάς Χατζηκυριάκειο ...

Περισσότερα

   09/06/2022

  

95.000 € 45.000

1-8304939.jpg

Κωδ: 1-830

Πωλείται Επιχείρηση 100 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

3 Χώροι € 450 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-830 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  

95.000
€ 45.000

Περισσότερα

   06/06/2022

3 Χώροι € 450 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-830 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   06/06/2022

  

€ 48.000

1-7128993.jpg

Κωδ: 1-713

Πωλείται Γραφείο 48 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 1.000 / τ.μ. 48 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-712 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 48.000

Περισσότερα

   06/06/2022

0 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 48 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-712 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   06/06/2022

  

€ 450

2-8371317.jpg

Κωδ: 2-837

Ενοικιάζεται Γραφείο 50 τ.μ.

Πειραιάς

4 Χώροι € 9 / τ.μ. 50 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-837 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 450

Περισσότερα

   01/06/2022

4 Χώροι € 9 / τ.μ. 50 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-837 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   01/06/2022

  

€ 400.000

1-4038847.jpg

Κωδ: 1-403

Πωλείται Γραφείο 230 τ.μ.

Πειραιάς

5 Χώροι € 1.739 / τ.μ. 230 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-403 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 400.000

Περισσότερα

   01/06/2022

5 Χώροι € 1.739 / τ.μ. 230 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-403 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   01/06/2022

  


  • 4