Ταξινόμηση

€ 100

2-1931356.jpg

Κωδ: 2-193

Ενοικιάζεται Γραφείο 20 τ.μ.

Πειραιάς

2 Χώροι € 5 / τ.μ. 20 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-193 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

  


€ 100

Περισσότερα

   01/04/2021

2 Χώροι € 5 / τ.μ. 20 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 2-193 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέντ ...

Περισσότερα

   01/04/2021

  


  • 15