Ταξινόμηση

€ 300.000

1-9291140.jpg

€ 417 / τ.μ. 720 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-929 - Κερατσίνι Χαραυγή ΠΩΛΕΙ ...

  


€ 300.000

Περισσότερα

   06/02/2023

0 Χώροι € 417 / τ.μ. 720 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-929 - Κερατσίνι Χαραυγή ΠΩΛΕΙ ...

Περισσότερα

   06/02/2023

  

€ 6.500

16-11421924.jpg

€ 8 / τ.μ. 800 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1142 - Ταύρος Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ ...

  


€ 6.500

Περισσότερα

   03/02/2023

0 Χώροι € 8 / τ.μ. 800 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1142 - Ταύρος Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ ...

Περισσότερα

   03/02/2023

  

€ 8.500

16-11416870.jpg

€ 7 / τ.μ. 1230 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1141 - Πειραιάς ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚ ...

  


€ 8.500

Περισσότερα

   03/02/2023

0 Χώροι € 7 / τ.μ. 1230 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1141 - Πειραιάς ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚ ...

Περισσότερα

   03/02/2023

  

€ 1.800

16-11395011.jpg

€ 7 / τ.μ. 259 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1139 - Πειραιάς κέντρο ΕΝΟΙΚ ...

  


€ 1.800

Περισσότερα

   03/02/2023

0 Χώροι € 7 / τ.μ. 259 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1139 - Πειραιάς κέντρο ΕΝΟΙΚ ...

Περισσότερα

   03/02/2023

  

€ 550

16-11405526.jpg

€ 5 / τ.μ. 117 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1140 - Πειραιάς Αγία Σοφία Ε ...

  


€ 550

Περισσότερα

   03/02/2023

0 Χώροι € 5 / τ.μ. 117 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1140 - Πειραιάς Αγία Σοφία Ε ...

Περισσότερα

   03/02/2023

  

€ 1.000.000

1-8637993.jpg

Κωδ: 1-863

Πωλείται Γραφείο 535 τ.μ.

Πειραιάς

€ 1.869 / τ.μ. 535 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-863 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

  


€ 1.000.000

Περισσότερα

   02/02/2023

0 Χώροι € 1.869 / τ.μ. 535 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-863 - Πειραιάς Πειραιάς - Κέν ...

Περισσότερα

   02/02/2023

  

€ 1.200

1-11387915.jpg

Κωδ: 1-1138

Ενοικιάζεται Γραφείο 233 τ.μ.

Πειραιάς

€ 5 / τ.μ. 233 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-1138 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙ ...

  


€ 1.200

Περισσότερα

   01/02/2023

0 Χώροι € 5 / τ.μ. 233 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-1138 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   01/02/2023

  

€ 330

1-11375922.jpg

€ 10 / τ.μ. 32 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-1137 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙ ...

  


€ 330

Περισσότερα

   01/02/2023

0 Χώροι € 10 / τ.μ. 32 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-1137 - Πειραιάς Λιμάνι ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   01/02/2023

  

€ 300

16-11369550.jpg

Κωδ: 16-1136

Ενοικιάζεται Γραφείο 32 τ.μ.

Πειραιάς

€ 9 / τ.μ. 32 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1136 - Πειραιάς Τερψιθέα ΕΝΟ ...

  


€ 300

Περισσότερα

   01/02/2023

0 Χώροι € 9 / τ.μ. 32 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 16-1136 - Πειραιάς Τερψιθέα ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   01/02/2023

  

1.050.000 € 1.000.000

1-5512643.jpg

Κωδ: 1-551

Πωλείται Κτίριο Επαγγελματικό 800 τ.μ.

Πειραιάς Πασαλιμάνι

8 Χώροι € 1.250 / τ.μ. 800 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-551 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΠΩΛ ...

  

1.050.000
€ 1.000.000

Περισσότερα

   01/02/2023

8 Χώροι € 1.250 / τ.μ. 800 τ.μ.

Κωδικός ακινήτου: 1-551 - Πειραιάς Πασαλιμάνι ΠΩΛ ...

Περισσότερα

   01/02/2023

  


  • 1